Generelle vilkår og betingelser

1. DEFINITIONER
"Aftale": aftalen mellem EasySIGN og kunde om køb og levering af produkter via EasySIGN webshop.
"Kunde": den fysiske person eller juridiske enhed, som EasySIGN har indgået aftalen med eller besøger EasySIGN-webshop, forudsat at en fysisk person aldrig handler som forbruger.
“EasySIGN”: EasySIGN BV, etableret kl Melkweg 5, (5527CZ) Hapert, Holland, med handelsregisternummer 17186197.
“EasySIGN Webshop”: den digitale butik, hvor EasySIGN sælger produkterne.
"Generelle vilkår og betingelser": disse generelle vilkår og betingelser.
”Hyperlink”:  en indikation på en webside, der giver et link til en anden webside.
"Intellektuel ejendom": alle rettigheder til intellektuel ejendomsret inklusive alle relaterede rettigheder som ophavsret, varemærkerettigheder, patentrettigheder, designrettigheder, handelsnavnsrettigheder, databaserettigheder og naborettigheder.
”parterne”: EasySIGN og kunde i fællesskab.
"Produkter": software, support, træning og alle andre produkter eller tjenester, der tilbydes af EasySIGN via EasySIGN Webshop.
2. ANVENDELSE
2.1. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud, der fremsættes i EasySIGN Webshop og for enhver aftale, der stammer fra EasySIGN Webshop mellem EasySIGN og kunde.
2.2. Hvis en eller flere bestemmelser i aftalen og / eller disse almindelige betingelser og vilkår skal fortolkes som ulovlige af en kompetent domstol, forbliver de resterende bestemmelser i aftalen eller disse generelle vilkår og betingelser gældende mellem parterne.
3. KONKLUSION AF AFTALEN
3.1. Udtryk af EasySIGN i EasySIGN-webshop i relation til Produkterne kvalificerer som en invitation til kunden til at afgive et tilbud. Aftalen indgås ved bekræftelse af EasySIGN af kundens ordre. Bekræftelsen udføres ved at sende en e-mail til kunden. Kunden kan opløse aftalen, så længe accept ikke er bekræftet.
3.2. De generelle vilkår og betingelser vil blive gjort tilgængelige for kunden af ​​EasySIGN gennem et Hyperlink i EasySIGN-webshop inden aftalens indgåelse. Det er kundens eget ansvar at gemme eller udskrive en kopi af de generelle vilkår og betingelser gennem de tilgængelige faciliteter i EasySIGN Webshop.
3.3. Uanset eventuelle juridiske forpligtelser for EasySIGN til at gemme aftalen og / eller de generelle vilkår og betingelser, er EasySIGN ikke ansvarlig for at stille arkiveret aftale og / eller generelle vilkår og betingelser til rådighed for kunden.
4. KOMMUNIKATION
4.1. Hver kommunikation mellem EasySIGN og kunde foretages via e-mail, medmindre de almindelige betingelser og / eller aftalen angiver (e) andet.
4.2. Elektronisk kommunikation betragtes som modtaget den dag, den er sendt, medmindre det modsatte kan bevises af den modtagende part. Hvis kommunikationen ikke er modtaget på grund af leverings- og / eller tilgængelighedsproblemer relateret til kundens e-mail-kasse, er dette på kundens risiko, selvom kundens e-mail-kasse er placeret hos en tredjepart.
5. TERM OG BEGRÆNSNING
5.1. Hvis kunden har købt et produkt på abonnementsbasis, skal aftalens løbetid gælde i den varighed, der er angivet i ordreformularen (”Indledende periode”). Efter udløbet af en sådan periode forlænges aftalen automatisk for efterfølgende vilkår, der svarer til den indledende periode (hver en "efterfølgende periode"), medmindre abonnementet annulleres af kunden på deres EasySIGN-webshop-konto inden udgangen af ​​den indledende eller Efterfølgende periode. EasySIGN giver kunden en rettidig anmeldelse af den automatiske fornyelse af aftalen. Denne anmeldelse skal indeholde den aktuelle gældende pris for det fornyede abonnement.
5.2. Hvis kunden ikke, ikke i tide eller ikke korrekt overholder nogen forpligtelse, der følger af en aftale indgået med EasySIGN, har EasySIGN ret til at opsige aftalen ved skriftlig meddelelse via e-mail helt eller delvist uden juridisk indgriben og uden en standardvarsel.
5.3. Ved opsigelse af aftalen af ​​EasySIGN forfalder alle eksisterende krav straks. Kunden er ansvarlig for enhver skade, der opstår af EasySIGN som følge af en sådan opsigelse, herunder tab af interesser, overskud eller forretning.
6. PRIS OG BETALING
6.1. Prisen for produkterne er angivet i EasySIGN-webshop. Betaling foretages på den måde, der er specificeret i EasySIGN Webshop.
6.2. Hvis kunden har købt et produkt på grundlag af et abonnement, opdateres prisen for et sådant abonnement automatisk til de faktiske priser som anført i EasySIGN Webshop ved fornyelsestidspunktet.
6.3. Alle priser er i euro, som specificeret i EasySIGN webshop, ekskl. Moms og andre offentlige afgifter. Alle priser i EasySIGN Webshop og i reklame kan til enhver tid ændres af EasySIGN uden forudgående varsel. Alle priser er genstand for forkert udskrivning, fejl og tekniske ændringer, EasySIGN har ret til at annullere enhver ordre i disse tilfælde.
7. LEVERINGSTIDER
7.1. EasySIGN leverer produkterne på den måde, der er specificeret i EasySIGN Webshop.
7.2. Leveringstider og / eller leveringsdatoer er aldrig en fast dato, medmindre andet er skriftligt aftalt.
8. RETURNERING
  Kunden må kun returnere et produkt under sådanne produktspecifikke betingelser. Hvis sådanne specifikke betingelser ikke giver mulighed for en returpolitik, har kunden ikke ret til at returnere et sådant produkt.
9. PRODUKT SPECIFIKKE VILKÅR
  Kunden er enig i, at følgende produktspecifikke betingelser gælder for køb af følgende produkter via EasySIGN Webshop:
- Software: link til slutbrugerlicensaftalen
10. BESKYTTELSE
10.1. Ved bestilling af produkter i EasySIGN-webshoppen skal kunden oprette en EasySIGN-konto. Kunden anses for at have læst fortrolighedserklæringen for EasySIGN (som er tilgængelig) her) og er enig i måden EasySIGN probesidder Kunders personlige data.
10.2. Det er kunden klar over EasySIGN prooverfører Kunders data, herunder oplysninger om kundeaktivitet i EasySIGN Webshop, såsom besøgte sider, tid brugt på forskellige dele af EasySIGN Webshop, Internetadressen på hjemmesiden Kundens besøg og Softwaren bestilt af Kunden. EasySIGN gemmer disse oplysninger i en database, der bruges til implementering af Aftalen. Denne implementering omfatter foranstaltninger til at forbedre kundeoplevelsen og give information eller tilbud til kunden.
10.3. Kunden kan se og - om nødvendigt - ændre sine personlige data indsamlet af EasySIGN. Kunden har ret til at anmode om ophør eller afskærmning af de relevante oplysninger. EasySIGN træffer afgørelse inden for 4 (fire) uger om dette spørgsmål efter at have afvejet de involverede interesser (af EasySIGN på den ene side og Kundens fortrolighedsinteresser på den anden side). I tilfælde af en beslutning om afskærmning eller fjernelse vil EasySIGN informere kunden, i hvilket omfang Kundens brug af Softwaren vil blive reduceret eller forhindret.
11. ÆNDRINGER OG TILSÆTNINGER
  Ændringer og tilføjelser til enhver bestemmelse i aftalen og / eller de generelle vilkår og betingelser er kun gyldige, hvis de er aftalt skriftligt og / eller elektronisk og dermed kun kan bevises.
12. DIVERSE, GÆLDENDE LOV OG KOMPETENTE DOMSTOL
12.1. Aftalen er underlagt nederlandske love. Anvendelse af De Forenede Nationers konvention om kontrakter om internationalt salg af varer af 11. april 1980 er udelukket.
12.2. EasySIGN er efter eget skøn berettiget til at udlicitere sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen til enhver tredjepart.
12.3. EasySIGN kan overføre sine rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til enhver tredjepart. Kundens rettigheder og forpligtelser i henhold til og under de produktspecifikke vilkår som specificeret i afsnit 9 kan ikke overdrages.
12.4. Hvis en bestemmelse, med rimelig vurdering af EasySIGN, af de generelle vilkår og betingelser eller aftalen er ugyldig eller på anden måde ikke kan håndhæves, har EasySIGN ret til at opsige det resterende indhold af aftalen, undtagen i det omfang dette ville blive betragtet urimelig og urimelig under de givne omstændigheder.
12.5. Alle tvister, der følger af aftalen, bringes udelukkende ind for den kompetente domstol i 's-Hertogenbosch, Holland.

Spørgsmål?

Du kan altid kontakte os, hvis du har spørgsmål vedrørende dine rettigheder. Komme i kontakt med vores supportteam.

Are you ready to make things EASY?

FÅR NU