SLUTBRUGERAFTALE

Mellem brugeren af ​​vores EasySIGN-softwareprodukt ("softwaren") og os, EASYSIGN BV, et firma etableret i henhold til lovgivningen i Holland, med hovedkontor i Melkweg 5, 5527 CZ Hapert, Holland.

BEMÆRKNING: Ved at installere eller bruge softwaren accepterer du og bliver bundet af alle vilkår og betingelser i denne slutbrugerlicensaftale ("EULA").

ARTIKEL 1: LICENS
1.1 Med forbehold for de vilkår og betingelser, der er beskrevet i denne EULA, giver vi dig følgende rettigheder:
A) Hvis du har fået en prøveversion af softwaren: en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar ret til at installere og bruge softwaren på en enkelt computer og i en periode på tredive dage;
B) Hvis du har købt softwaren på en evig licensbasis: en evig, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar ret til at bruge softwaren på en enkelt computer;
C) Hvis du har købt softwaren på et abonnementslicensbasis: en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar ret til at installere og bruge softwaren på en enkelt computer og i den periode, der er specificeret i din indkøbsordre, og skal automatisk fornyes til efterfølgende identiske ( eller på anden måde angivet) perioder, medmindre en af ​​parterne opsiges ved en online annullering inden en dag før udløbet af den daværende nuværende periode;
D) Hvis du har købt softwaren på forudbetalt licensbasis: en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar ret til at bruge softwaren på en enkelt computer og i den periode, der er specificeret i din indkøbsordre.
E) Hvis du har købt softwaren på grundlag af en uddannelseslicens, en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar ret til at installere og bruge softwaren på antallet af computere og i den periode, der er specificeret i din indkøbsordre og kun til uddannelsesmæssige formål.
F) Hvis du har købt softwaren inklusive vedligeholdelse: en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar ret til at downloade og installere softwaren på hver computer, der er omfattet af nævnte vedligeholdelse (artikel 5) og for den periode, der er specificeret i din indkøbsordre.
1.2 Hvis softwaren er købt og installeret på en 'computerlåst' basis, må du kun bruge softwaren på den computer, som du først installerede softwaren på. Det er forbudt for dig og må ikke overføre eller have overført softwaren fra en sådan computer til en anden computer. Hvis softwaren er købt og installeret på en 'USB-dongle-låst' basis, må du kun bruge softwaren på en enkelt computer, som USB-donglen er tilsluttet.
1.3 Hvis du har købt softwaren på en 'computerlåst' basis, vil du bære risikoen for tab, tyveri eller beskadigelse af computeren og ændringer foretaget på enten computerhardwaren eller det installerede operativsystem, hvilket betyder at du ikke længere kan bruge softwaren . Som et resultat skal du købe en ny licens til softwaren. Hvis du har købt softwaren på en 'USB-dongle-låst' basis, vil du bære risikoen for tab, tyveri eller beskadigelse af USB-donglen, hvilket betyder at du ikke længere kan bruge softwaren. Som et resultat bliver du nødt til at købe en ny licens til softwaren.
1.4 Priser på fornyet abonnement opdateres automatisk til de faktiske priser på tidspunktet for fornyelse. 30 dage før automatisk fornyelse af abonnementet vil en e-mail blive sendt til dig, der informerer dig om fornyelsen og muligheden for aflysning.
1.5 Du må ikke (og du må heller ikke tillade nogen tredjepart at):
(I) tillade en tredjepart at bruge softwaren enten på en sådan tredjeparts egen konto eller på vegne af eller til fordel for enhver anden tredjepart;
(Ii) ændre eller tilpasse softwaren på nogen måde og / eller oversætte, reverse engineer, dekompilere, adskille eller oprette afledte værker af softwaren;
(Iii) ændre eller fjerne vores copyright, varemærker eller andre ejendomsretlige eller restriktive meddelelser eller sagn, der er indeholdt eller inkluderet i eller til softwaren, dokumentationen og andet materiale, der leveres med softwaren;
(Iv) ændre, tilpasse, oversætte eller oprette afledte værker baseret på vores skriftlige materialer uden vores forudgående skriftlige godkendelse.
1.6 Med rimelig varsel skal du give os eller en tredjepart, der er udpeget af os, adgang til dine lokaler og systemer, som måtte være nødvendige for at verificere, at du overholder vilkårene og betingelserne i denne EULA.
ARTIKEL 2: BILLEDER
2.1 Softwaren indeholder billeder, der ejes af os. Du er fri til at bruge, ændre og offentliggøre disse billeder underlagt de begrænsninger, der er anført i denne klausul.
2.2 Du kan inkorporere ethvert billede (r) i dit eget originale værk og offentliggøre, vise og distribuere dit arbejde i enhver applikation;
2.3 Du må ikke:
(I) leje, lease, videresælge, sublicens, låne eller på anden måde gøre billederne tilgængelige til brug eller distribution separat eller adskilt fra dit eget originale værk.
(Ii) skabe skandale, uanstændige, ærekrænkende eller umoralske værker eller bruge vores billeder til ethvert andet formål, der er forbudt ved lov;
(Iii) bruge eller tillade brug af vores billeder eller dele heraf som et varemærke eller servicemærke, eller kræve ejendomsret til enhver art på billederne eller dele heraf; og
(Iv) Brug billederne i elektronisk format, online eller i multimedieprogrammer, medmindre billederne kun er inkorporeret til visningsformål, og der gives ingen tilladelse til at downloade og / eller gemme billederne af nogen grund.
ARTIKEL 3: BEGRÆNSET GARANTI OG ANSVAR
3.1 Vi garanterer, at medierne og andre håndgribelige produkter (CD-Rom (r) og / eller andre medier, som Softwaren er optaget på) leveret af os, er fri for defekter i materialer og udførelse under normal brug og service i en periode på halvfems ( 90) dage fra datoen for levering til den oprindelige køber, hvilket fremgår af tilstrækkeligt bevis på købet.
3.2 I garantiperioden udskifter vi på vores bekostning mangelfulde medier og andre konkrete produkter, der er returneret til os (porto forudbetalt) sammen med tilstrækkeligt bevis for køb. En sådan udskiftning garanteres for resten af ​​den originale garantiperiode eller tredive (30) dage, alt efter hvad der er længst.
3.3 UNDTAGEN FOR DEN UDTRYKTE BEGRÆNSEDE GARANTI OVERTAGET OVER, GIVER VI INGEN ANDEN GARANTI, DER UDSTÅR OG FRASKRIVER ALLE GARANTIER, UDTRYKT, UNDERFORSTÅET ELLER LOVGIVENDE, MED HENSYN TIL VORES SOFTWARE (OG BILLEDE INKLUDERET DETTE), HARDT AF IKKE-OVERTRÆDELSE AF TREDJEPARTS INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER, SALGSBARHED, RETTIGHED, NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG FITNESS FOR ET SÆRLIGT FORMÅL.
3.4 UNDER IKKE OMSTANDIGHEDER OG UNDER IKKE RETLIG TEORI, HVIS TORT, KONTRAKT ELLER ANDET SKAL VI ANSVARLIG FOR NOGEN INDIREKTE, SÆRLIGE, Tilfældige ELLER Konsekvente skader på nogen karakter, inklusive inklusive begrænsning af tab af fortjeneste, hvis Muligheden for lignende skader eller tab.
3.5 BEMÆRKET, AT VI UDENFOR VILKÅRERNE I DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI ER ANSVARLIGE, VORES HELE ANSVAR, DER ER UDSTYRT ELLER FORHOLD TIL DENNE EULA, SKAL IKKE overskride det lavere beløb i (i) et beløb, der er lig med købsprisen for produktet SKADE ELLER ii) EURO 5.000.
3.6 NOEN GARANTI, DER ER UDFØRT AF US HEREUNDER, UNDERVISES DIN OVERHOLDELSE TIL VILKÅRENE OG BETINGELSER I DENNE EULA.
ARTIKEL 4: TITEL OG INTELLEKTUEL EJENDOM
4.1 Du anerkender, at softwaren (inklusive billederne i softwaren) er proprietær for os, og at al ejendomsret til softwaren og billeder forbliver i os. Enhver og alle intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med softwaren og billederne, inklusive men ikke begrænset til, udstedte eller registrerede patenter, patentansøgninger, varemærker, servicemærker, forretningshemmeligheder, ophavsret, databaseret og know-how ejes af os eller vores tredjepartsleverandør (er). Du skal ikke gøre krav på ejerskabsinteresser i og nogen af ​​vores eller vores tredjepartsleverandørs intellektuelle ejendomsrettigheder, og du må heller ikke bestride eller hjælpe med at bestride vores eller vores tredjepartsleverandørs rettigheder, titel og interesse i og til sådan intellektuel ejendom.
4.2 Hvis der indbringes noget krav mod dig, der hævder, at brugen af ​​softwaren eller et bestemt billede krænker tredjeparts intellektuel ejendomsret, skal du skriftligt underrette os om et sådant krav inden for fem arbejdsdage efter din modtagelse af kravet. Vi har ret, men ikke pligten, til at forsvare dig på vores bekostning mod en sådan påstand eller, efter vores valg, afvikle tvisten. Hvis vi beslutter at forsvare dig mod et sådant krav, skal vi erstatte dig for omkostninger og forpligtelser, der opstår som følge af forsvaret eller afviklingen af ​​en sådan påstand eller handling. Ovenstående angiver vores fulde erstatningsansvar og dine eneste retsmidler i forbindelse med krænkelse af intellektuel ejendomsret til enhver tredjepart.
4.3 Vi er ikke ansvarlige for nogen krænkelse af tredjeparters intellektuelle ejendomsrettigheder som følge af: (i) brugen af ​​softwaren i kombination med anden software eller genstande, medmindre vi solgte, lavede eller udtrykkeligt anbefalede eller godkendte en sådan brug som en kombination i skrivning; eller (ii) ændring af softwaren efter levering, medmindre vi foretog, udtrykkeligt anbefalede eller godkendte ændringen skriftligt.
ARTIKEL 5: VEDLIGEHOLDELSE OG STØTTE
5.1 Hvis du har indgået en vedligeholdelsesaftale med os, leverer vi forbedrede versioner af softwaren til dig, når de bliver tilgængelige. Vi er ikke længere påkrævet at yde vedligeholdelses- eller helpdesk support vedrørende en gammel version tre måneder efter, at en forbedret version bliver tilgængelig.
5.2 Hvis du har indgået en vedligeholdelsesaftale med os, har du ret til support fra support, der består af begrænset teknisk online support i arbejdstider på arbejdsdage.
5.3 Hver enkelt vedligeholdelsesaftale dækker enten en enkelt computer eller en enkelt USB-dongle.
ARTIKEL 6: AFSLUTNING
6.1 Uanset ethvert andet middel, der kan være tilgængeligt for en part i henhold til gældende lovgivning med hensyn til en sådan begivenhed, skal en af ​​følgende begivenheder tillade os øjeblikkeligt at afslutte EULA ved skriftlig meddelelse:
(A) Deres væsentlige overtrædelse af EULA, som, når det er muligt at afhjælpe, ikke heles inden for 30 dage efter skriftlig varsel;
(B) du er insolvent eller ikke er i stand til at betale din gæld, når de forfalder; du søger at blive erklæret konkurs eller få suspension af betalinger eller lignende fritagelse efter en juridisk procedure, eller du er underlagt en sådan procedure; du ophører med at fungere som en løbende virksomhed eller at udføre dine operationer i det normale forretningsforløb;
(C) enhver overførsel fra dig, frivilligt eller ufrivilligt, ved anvendelse af lov eller på anden måde, af nogen væsentlig ejerskab i din virksomhed, eller enhver væsentlig ændring i ledelsen af ​​din virksomhed, som efter vores mening kun påvirker vores interesser.
(D) ethvert forsøg fra dig på at overføre eller overdrage denne EULA eller nogen af ​​de rettigheder eller forpligtelser, der er beskrevet nedenfor til tredjepart uden vores skriftlige godkendelse;
6.2 Opsigelse af denne EULA påvirker ikke nogen rettigheder og forpligtelser for dig og / eller os, der er påløbet før en sådan opsigelse.
6.3 Vi er ikke ansvarlige for tab eller skade af uanset art eller art, der er lidt eller påført dig som følge af vores ophør af EULA i henhold til pkt. 6.1.
6.4 Efter ophør af denne EULA skal du øjeblikkeligt ophøre med at bruge softwaren og billederne og skal inden ti (10) arbejdsdage fra datoen for opsigelsen forelægge os alle fysiske medier, der indeholder softwaren, dokumentation og andet materiale leveret til dig under denne EULA. Vi bekræfter skriftligt modtagelsen af ​​de materialer, der er returneret i henhold til dette afsnit 5.4. I mangel af en sådan bekræftelse anses materialerne ikke for at være returneret.
ARTIKEL 7: DIVERSE
7.1 Vi har ret til at overføre enhver og alle vores rettigheder og forpligtelser i henhold til tredjepart, og i det omfang det er nødvendigt accepterer du udtrykkeligt denne overførsel. Du skal endvidere yde enhver rimelig assistance, der er nødvendig for at gennemføre enhver overførsel af vores rettigheder og / eller forpligtelser.
7.2 Du skal behandle softwaren og enhver knowhow, der er relateret hertil, som fortrolig. Du må ikke videregive nogen fortrolige oplysninger, der er leveret til dig under EULA til nogen tredjepart. Du må kun videregive fortrolige oplysninger til sådanne af dine ansatte, agenter eller repræsentanter, der har et behov for at kende og er bundet af fortrolighedsforpligtelser mindst lige så beskyttende for vores interesser som dine forpligtelser i henhold til dette.
7.3 EULA er underlagt nederlandske love. Anvendelse af De Forenede Nationers konvention om kontrakter om internationalt salg af varer af 11. april 1980 er udelukket.
7.4 I tilfælde af retssager vedrørende EULA, skal alle omkostninger og udgifter for den herskende part, inklusive rimelige juridiske gebyrer og udgifter til retssager, refunderes af den anden part efter anmodning og kan erstattes af den herskende part i en sådan retssag, selvom sådanne omkostninger overstiger skønnet af sådanne omkostninger, som foretaget af dommeren på grundlag af den hollandske kodeks for civil retspleje.
7.5 Alle tvister som følge af EULA skal indbringes udelukkende for den kompetente domstol i 's-Hertogenbosch, Holland.

Spørgsmål?

Vi har svarene. Komme i kontakt med vores supportteam.

Are you ready to make things EASY?

FÅR NU